Ierarhi

I.P.S. IOAN SELEJAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolit al Banatului

S-a născut la 16 noiembrie 1951 , în localitatea Pietrani, judeţul Bihor, din părinţii Ioan şi Ilca .

Studii:

-Liceul „Constantin Brâncuşi” din Oradea, promoţia 1971;

-Facultatea de Instalaţii şi Automatizări din Bucureşti, promoţia 1976;

-Seminarul Teologic din Craiova, promoţia 1986;
 – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoţia 1990;

- Institutul Biblic din Ierusalim, perioada 1991-1994;

- Studii de doctorat la Institutul Biblic din Ierusalim (Biblice, Egiptologie şi Orientalistică).

Repere din activitatea monahală şi cea de ierarh: Din anul 1980 – vieţuitor al Mânăstirii Lainici, judeţul Gorj;

6 august 1990 – hirotonit diacon la Mânăstirea Lainici;

15 august 1990 – hirotonit preot la Mânăstirea Tismana;

1990-1994 – stareţ al Mânăstirii Lainici;

1994 – Arhimandrit şi Superior al Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim;

9 iulie 1994 – ales Episcop al Covasnei şi Harghitei;

20 iulie 1994 – hirotonit Episcop la Mânăstirea Topliţa, judeţul Harghita;

25 septembrie 1994 – instalat ca Episcop al Covasnei şi Harghitei, la Miercurea-Ciuc;

16 decembrie 2014 – ales de către Sfântul Sinod în slujirea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului;

28 decembrie 2014 – întronizat ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, în catedrala mitropolitană din Timișoara.
PS PAISIE LUGOJANUL


1. Data şi locul naşterii:
- 24 octombrie 1971, în localitatea Curtea de Argeş (judeţul Argeş), din părinţii ortodocşi Florea şi Milica.
2. Studii:
- Şcoala generală (clasele I-VIII) în Curtea de Argeş ;
- Liceul Agroindustrial din Curtea de Argeş (1986-1990);
- licenţiat al Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara (1991-1997);
- Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997-2001), obţinând titlul de licenţiat în Teologie cu lucrarea: “Aspecte ale creştinismului în primele trei secole (Biserica Primară)”, redactată sub îndrumarea Pr. prof. dr. Aurel Jivi, la catedra de Istorie Bisericească Universală a acestei facultăţi ;
- din anul 2008 este doctorand al Facultăţii de Teologie ortodoxă din Sibiu, la catedra de Teologie liturgică.
3. Slujiri în Biserică:
- a activat în cadrul A.S.C.O.R.-ului, filiala Timişoara (1992-1998) şi a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte (1993-1994), implicându-se în toate activităţile desfăşurate de această asociaţie, în mod special în organizarea conferinţelor de spiritualitate;
- tuns în monahism la catedrala episcopală din Giula (1999);
- hirotonit ierodiacon (6 august 1999) şi ieromonah (7 august 1999);
- superior al paraclisului episcopal din Bichiş (2001-2006);
- eclesiarh al catedralei episcopale din Giula (2002-2006);
- secretar eparhial de limba română al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (2003-2006);
- preot slujitor în parohia Otlaca Pustă (2003-2006) şi în alte parohii, cu delegaţia Chiriahului. În parohia Otlaca Pustă a asigurat şi predarea orelor de Religie pentru copiii români de la şcoala generală;
- ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei în 9 februarie 2006, cu titlul “Lugojanul” şi instalat în catedrala mitropolitană din Timişoara în Duminica din 19 februarie acelaşi an.
4. Slujiri şi responsabilităţi în Arhiepiscopia Timişoarei
- în cei cinci ani de la alegerea şi instalarea ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a desfăşurat mai multe activităţi bisericeşti, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului: vizite canonice, târnosiri şi sfinţiri de biserici, hirotonii şi hirotesii, participări la diferite evenimente bisericeşti locale şi naţionale;
- a participat în calitate de membru la întrunirile Adunării Naţionale Bisericeşti, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Adunării Eparhiale şi Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei;
- a acordat numeroase audienţe şi a rezolvat probleme de birou, potrivit competenţelor deciziei de atribuţii;
- s-a ocupat direct de sectorul de asistenţă socială al Centrului eparhial şi a îndrumat activitatea celorlalte sectoare de activitate;
- coordonează proiectele de incluziune socială finanţate din fonduri europene (A.M.P.O.S.D.R.U.), oferindu-se posibilitatea şi persoanelor cu dizabilităţi să fie selectate în vederea ocupării unor locuri de muncă;
- este preşedinte executiv al fundaţiei Filantropia a Arhiepiscopiei Timişoarei;
- a prezidat conferinţele preoţeşti semestriale din Arhiepiscopia Timişoarei, concursurile pentru obţinerea gradelor în preoţie, pe cele de capacitate preoţească şi pe cele pentru ocuparea posturilor vacante de clerici;
- a iniţiat şi organizat conferinţe spirituale, precum şi concerte de binefacere, fondurile rezultate din aceste concerte fiind folosite în cadrul centrelor de asistenţă a persoanelor victime ale violenţei domestice, precum şi în asistarea persoanelor vârstnice la domiciliu;
- a sprijinit redactarea emisiunilor pentru TRINITAS TV şi RADIO TRINITAS, a acordat interviuri pentru cele două instituţii media şi a înfiinţat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, redacţia eparhială pentru cotidianul „Ziarul Lumina” ediţia de Banat;
- s-a implicat direct, sprijinind financiar modernizarea unei cabine sterile necesare transplantului medular la Clinica de oncohematologie a spitalului de copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara;
- în cei cinci ani de slujire arhierească a acordat interviuri şi a participat la emisiuni de televiziune şi de radio în Timişoara, judeţul Timiş şi în Bucureşti;
- a iniţiat şi susţinut protocoalele de colaborare între Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în proiectul de restaurare şi conservare a bisericilor monument istoric ce fac parte din patrimoniul naţional.
5. Activitate didactică
- începând din anul 2007, este lector asociat la catedra de Teologie ortodoxă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, la disciplinele Formare duhovnicească, Omiletică şi Catehetică.
6. Activităţi ecumenice şi participări internaţionale
- a participat la conferinţe organizate de Comunitatea Sant’ Egidio în Italia (Roma, Milano), sau la alte întâlniri inter-ortodoxe şi ecumenice din Franţa (Paris, Limour) şi Germania (Nürnberg, Frankfurt);
- a fost delegat la întâlniri ecumenice cu monahi franciscani, desfăşurate la reşedinţa mitropolitană din Timişoara (noiembrie 2003), precum şi la diferite mănăstiri franciscane din Italia (Assisi şi Frascati – iulie 2004; Foggia – octombrie 2005), în cadrul cărora a prezentat următoarele conferinţe : “Darurile Duhului Sfânt în Biserica Ortodoxă” (Timişoara, noiembrie 2003); “Tradiţia monastică răsăriteană” (Assisi 2004); “Rugăciunea lui Iisus” (San Marco in Lamis, Foggia, 2005);
- a participat între 16-20 octombrie 2006 la un schimb de experienţă spirituală cu monahii de la mănăstirea franciscană din Verna – Italia, susţinând referatul „Motive teologice şi spirituale ale implicării în dialogul ecumenic”;
- a efectuat între 17-21 august 2007 o vizită misionară în comunitatea românilor din Irlanda;
- între 9-10 octombrie 2007 a efectuat o vizită la Institutul Pontifical Oriental din Roma şi s-a întâlnit cu decanul acestei instituţii, pentru schimburi culturale;
- a participat între 21-25 ianuarie 2008 la un program de exerciţii spirituale cu tema „Rugăciunea pentru unitate şi unitatea în rugăciune”, la Veneţia, Italia şi susţinerea referatului „Rugăciunea, expresie de împăcare”;
- a participat între 14-17 noiembrie 2008, alături de academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici la manifestarea „Colecţia tezaurului românesc de la Palermo – Italia, susţinând referatul „Valorile culturale creştin-europene ale României”;
- a participat în 11 decembrie 2008 la Giula-Ungaria la simpozionul „Mitropolitul Andrei Şaguna – personalitate marcantă a B.O.R. şi a culturii româneşti” ;
- în iunie 2009 a efectuat un pelerinaj în Ţara Sfântă;
- în iulie 2009, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a vizitat comunitatea românească din Florida şi California (S.U.A.) ;
- în vara anului 2010 a participat la un pelerinaj la aşezăminte bisericeşti din Rusia şi Ucraina.
7. Activitate publicistică:
- a publicat mai multe articole de teologie şi spiritualitate în revistele româneşti din Ungaria (revistele “Foaia românească” şi “Cronica”), precum şi în periodicul lunar al Eparhiei intitulat “Buletinul Episcopiei”;
- a publicat diverse articole în publicaţia ,,Învierea” a Arhiepiscopiei ortodoxe române a Timişoarei şi în revista ,,Altarul Banatului”, publicaţie oficială a Mitropoliei Banatului;
- este vicepreşedinte al Comitetului de redacţie al revistei „Altarul Banatului” şi preşedinte al Comitetului de redacţie al publicaţiei eparhiale „Învierea”;
- este membru al Comitetului de redacţie al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, buletinul oficial al Patriarhiei Române.
8. Distincţii:
- la propunerea episcopului Sofronie Drincec de la Gyula, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului i-a acordat rangul de protosinghel (22 ianuarie 2003) şi tot la recomandarea Chiriarhului, fostul patriarh Teoctist Arăpaşu i-a acordat înalta distincţie “Crucea Patriarhală pentru clerici”. Ulterior, înaintea hirotoniei întru arhiereu, Sfântul Sinod l-a ridicat la rangul de arhimandrit (2006).
9. Limbi străine:
- italiană şi engleză.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu